ஶ்ரீவைஷ்ணவ குருபரம்பரை Sri Vaishnava Guruparampara

Sale!

ஶ்ரீவைஷ்ணவ குருபரம்பரை Sri Vaishnava Guruparampara

$15.00

ஆறாயிரப்படி குருபரம்பரை, யதீந்த்ரப்ரவணப்ரபாவம்  நூல்களின்படி பன்னிரு ஆழ்வார்கள் மற்றும் அனைத்து ஆசார்யர்களின் வாழ்க்கை  வரலாறும் உபதேசங்களும்.

Lives and teachings of all Azhwars and Acharyas as narrated in the 6000 Padi text

MP3 Audio | Tamil | 74 Hours

Share this product

Additional information

Weight N/A
Product Mode

Audio CD, Downloads, USB Card Drive