கோவிலும் வீடே; வீடும் கோவிலே Temple worship and domestic rituals

Sale!

கோவிலும் வீடே; வீடும் கோவிலே Temple worship and domestic rituals

$12.00

உருவ வழிபாடு, பஞ்சாங்க விளக்கம், தர்மஸந்தேஹ வினா விடை, க்ரஹங்களின் பாதிப்பு, பொதுவான பரிஹாரங்கள், மந்திரங்கள் எதற்கு, மூட / முழு நம்பிக்கை, கோவில்கள் நேற்றும் இன்றும் நாளையும்.

Deity worship, How to read a Panchanga, Dharma Sandeha Q&A, Effect of Planets and remedies, Significance of Mantras and rituals, Blind and total faith, Temples-Yesterday today tomorrow, Why do we go to Temples? Importance of Festivals, Bhakti for the Next Generation, Simple Form of Pooja.

MP3 Audio | Tamil | 33 Hours

SKU: GT039 Categories: , , , Tag:

Share this product

Additional information

Weight N/A
Product Mode

Audio CD, USB Card Drive, Downloads