பஞ்ச சாஸ்த்ரம் – ஓரு அறிமுகம் Introduction to Pancha Shastra

Sale!

பஞ்ச சாஸ்த்ரம் – ஓரு அறிமுகம் Introduction to Pancha Shastra

$10.00

வேதவிளக்கம் – மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரம்
வாதத்திறன் – ந்யாய சாஸ்த்ரம்
வாழ்க்கை நெறி – தர்ம சாஸ்த்ரம்
பொருளாதாரம் அர்த்த சாஸ்த்ரம்
த்யானம் – யோக சாஸ்த்ரம்

Curtain raiser to the ancient treasure of Scriptures.

Insight into Vedas – Meemamsa shastra
Logic – Nyaya shastra
Pious life – Dharma shastra
Economics – Artha shastra
Control of Mind – Yoga shastra

MP3 Audio | Tamil | 10 Hours

SKU: VT010 Categories: , , , , Tag:

Share this product

Additional information

Weight N/A
Product Mode

Audio CD, USB Card Drive, Downloads